Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Booking Appointment

You want to make an appointment
Chọn chuyên khoa
Vui lòng chọn Bác Sĩ của bạn trong 3 lựa chọn sau
Thời gian đặt hẹn bạn muốn
Describe Symptoms