Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Khoa Nhi

Lê Tuyết Hồng
BS.CKI - Khoa Nhi
Khưu Thị Ngọc Lan
BS.CKI - Nhi khoa
Nguyễn Văn Thạnh
BS. CKI Nhi - Trưởng Đơn nguyên Hồi sức nhi - sơ sinh