Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Khoa Phẩu Thuật - GMHS

Nguyễn Hữu Cầu
Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức