Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Sứ mệnh

Tâm Trí luôn tiếp cận, triển khai các công nghệ y khoa tiên tiến, đầu tư kỹ thuật y khoa thích hợp để chia sẻ khoản chi phí y tế cho từng gia đình và từng con người một cách hoàn hảo nhất, Tâm Trí tồn tại và phát triển vì quyền lợi cộng đồng, gia tăng giá trị cho mỗi thành viên, mang lại niềm tin cho khách hàng và đối tác.