Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Văn hóa công ty

  1. Nhân văn: trước tiên phải trở thành con người.
  2. Nhân sĩ: sau đó mới học trở thành người thầy thuốc.
  3. Nhân vị: và như thế mới biết sống vì mọi người.