Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Quản lý chất lượng

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022
15/01/2023

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2022
08/12/2022

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2022

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2022
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
17/02/2022

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2019, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.
15/11/2019

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2019, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2019, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.

Giới hạn tin theo ngày :