Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115
banner
Chuyên khoa

Khoa Phụ Sản & Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Đặng Thị Ngọc Hà
BS CKII - Trưởng Khoa Sản
Lương Phong Nhã
BS.CKI - Khoa Sản