Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Nội Tim Mạch

Nguyễn Chân
BS. CKI Nội khoa - Phó trưởng Khoa Cấp cứu
Lê Ngọc Thuận Ngân
BS. CKI Lão khoa
Trang Hoàng Trí
BS. CKI Nội khoa - Trưởng khoa Nội