Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

PCTU: TUYỂN SINH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY

Tập đoàn Y khoa Tâm Trí kết hợp với Trường Đại học Y Khoa Phan Châu Trinh tuyển sinh 50 sinh viên cho ngành sức khỏe, để đào tạo Cử nhân Điều dưỡng chính quy làm việc trong 3 bệnh viện: Tâm Trí Đồng Tháp, Tâm Trí Cao Lãnh và Tâm Trí Hồng Ngự.
Vị trí tuyển dụng Thời hạn nộp hồ sơ
Tuyển sinh cử nhân điều dưỡng 15/09/2024